Wij haalden veel informatie van internet, ook de plaatsen waar campings te vinden zijn. Elk land heeft zijn eigen pagina van waaruit verder gezocht kan worden. St. Petersburg en Moskou hebben uitgebreide websites. Met een interactieve camera kan het Rode Plein verkend worden. Door het plaatsen van oproepen in nieuwsgroepen kan ook informatie worden ingewonnen.


Veel hebben we gehad aan "Finland" uit de Dominicusreeks, "Moskou en St. Petersburg", een Nelles Guide uitgegeven door Het Spectrum en "Baltische Staten" uit de ANWB-serie Actief & Anders. Deze boekwerkjes zijn verkrijgbaar bij de ANWB.


Kaarten Zweden (1: 400 000), Finland en De Baltische Staten gebruikten we van K├╝mmerly und Frey (1:1 000 000). Ook dat gedeelte van Rusland dat wij bezochten wordt door deze kaarten gedekt. Helaas bleek dat de kaart van De Baltische Staten onnauwkeurig is, waardoor we nogal eens verkeerd reden. Ook was niet aangegeven dat de weg langs de Finse Golf tussen St. Petersburg en Narva geen doorgaande weg is, maar gesloten is in verband met militair gebied. Tot slot is het lastig dat plaatsnamen die op de (sporadische) richtingaanwijzers zijn aangegeven niet op de kaart staan en andersom staan plaatsen die op de kaart staan niet op richtingaanwijzers.


In Estland kochten we de "Maanteede Atlas" een wegenatlas. Deze was goed en hierop was ook aangegeven of de wegen verhard waren.


In Polen en Duitsland maakten we gebruik van de ANWB routekaarten.